Gabiony

Gabiony jsou drátěné koše vyplněné převážně kamenivem, které slouží především k zabezpečení stability svahů. Využít jich lze ale také ke zpevnění břehů vodních toků, výstavbě jednoduchých pozemních staveb, plotů, dětských a sportovních hřišť, protihlukových stěn.

Jejich hlavní výhodu je jednoduchá a suchá montáž bez nutnosti používat beton, krátká doba realizace, estetický vzhled, možnost snadného ozelenění, propustnost pro vodu s minimálním dopadem na hydrogeologické poměry. Vhodným architektonickým zpracováním gabionových prvků je možné ovlivnit vzhled celé stavby

Fotogalerie realizovaných staveb: